Foto's:  Joey Warnar

 

De Boomhoroscoop

 

 

De westerse en Chinese horoscopen zijn bij veel mensen bekend, maar ze zijn niet de enige.
De boomhoroscoop van de Kelten is minder bekend maar is zeker niet minder interessant!


Gewoonten van de Kelten.
De Kelten vormden een groep mensen die in de laatste zeven eeuwen voor onze jaartelling in verschillende delen van Europa woonden.
In de religie van de Kelten nam de natuur een centrale plaats in.
De Kelten vereerden de aarde en beschouwden ook bomen, rotsen en rivieren als heilig.

In die tijd had ieder volk een eigen stamboom, deze stond op de heiligste plek in het dorp. 
Wanneer de Kelten een andere stam veroverd hadden hakten zij de boom van dit volk om. 
Hun verovering was pas definitief als zij een nieuwe, eigen stamboom, hadden geplant.

 

Hoe kwam de Boomhoroscoop tot stand?
De Kelten verdelen elk jaar in 39 afzonderlijke perioden.
In deze perioden staan 21 
verschillende bomen centraal.
Deze bomen hebben elk een bijbehorend 
menstype.
In principe komt elk boomtype twee keer voor: een keer in het voorjaar en een keer in het najaar.
De populier, de eik, de berk, de olijfboom en de beuk vormen echter de uitzondering op de regel.
De 
populier komt namelijk drie keer in het jaar voor en de andere vier slechts één keer.
Zij worden de heilige bomen genoemd welke de 
overgangen van de seizoenen aangeven.Jouw levensboom
Aan de hand van je geboortedatum kunnen we bepalen welke boom jouw levensboom is.
Deze boom geeft je 
inzicht in onder meer je persoonlijkheid, je gedrag en je levensloop.

Ik hoor mensen achteraf vaak zeggen: " Wat bijzonder, ik heb altijd al iets met die boom gehad"!

 

Ben je ook benieuwd naar jouw boomhoroscoop en sluit jouw boomtekening hierbij aan?
Een combinatie van intuïtief tekenen en de boomhoroscoop is zeker een aanrader!